Zambija

Pod okriljem Sekcije za tropsko in potovalno medicine nudijo humanitarno – medicinske odprave zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo prebivalcem v vasi Nangoma. Skupine delujejo v okviru nangomske misijonske bolnišnice, ki se je v letih, odkar jo obiskujemo razvila iz majhne skromne bolnišnice v bolnišnico, ki pokriva vedno več področij. Trenutno je sestavljena iz večih stavb, v katerih potekajo različne dejavnosti; Chifuntu, kjer se nahajajo moški, ženski in otroški oddelek, Nzima, kjer sta porodna soba in oddelek za ginekologijo in porodništvo ter operacijska dvorana, MCH, kjer poteka šola za starše, tam se odvijajo tudi sistematski pregledi otrok in cepljenje, OPD namenjen ambulantnemu delu, v isti stavbi se nahaja še lekarna, enostaven laboratorij, RTG in UZ diagnostika ter klinika za zdravljenje tuberkuloze ter HIVa. Poleg tega se je v zadnjih letih v bolnišnici razvila še fizioterapevtska dejavnost. Od leta 2009 imamo v Nangomi tudi “slovensko hiško”, ki smo jo postavili in jo tudi vzdržujemo z donatorskimi sredstvi. Hiša je na voljo našim odpravam, v času, ko naših skupin ni, pa je na voljo tudi zambijskim študentom in drugem osebju, ki opravlja prakso v nangomski bolnici. Izven okvira bolnišnice deluje tudi “outreach” program, ki omogoča zdravstveno oskrbo prebivalcem na bolj oddaljenih področjih. Namen je, da vzdržujemo reden obisk destinacije, s čimer delno pripomoremo razvoju bolnišnice, omogočamo oskrbo z zdravili in materialom ter organiziramo izobraževanja za bolnike in tudi za osebje. Ta destinacija je odličen primer, kako lahko lepo sodelovanje preko daljšega obdobja obrodi sadove.

Maja Kolšek-Šušteršič (za kontakt piši na info@stpm.org)

površina = 752.610 km2
9.663.535 prebivalcev
življenjska doba = 37,0 let
povprečno 6,4 otrok na žensko
1 zdravnik na 7.000 prebivalcev